42Dále učili den co den v chrámě i po domech a hlásali evangelium, že Ježíš je Mesiáš.Nechte konečný soud na Bohu

Necháváš se někdy strhnout k rychlému odsouzení druhých?

Farizeové horlivě studovali Mojžíšův zákon. Kladli důraz na jeho aktualizaci na rozdíl od saduceů, kteří lpěli na doslovném znění. Pán Ježíš jim vytýkal, že do výkladu vnášejí nepodstatné podrobnosti a uniká jim podstata. Pojmenování „farizej“ dnes označuje pokrytce a neupřímného člověka. Není to však úplně spravedlivé.

Gamaliel je příkladem, že mezi farizeji byli zbožní a moudří muži. Zasedali v sanhedrinu – veleradě, nejvyšší instituci v Izraeli, který vydával zákony, řešil spory a soudil falešné proroky. Před nimi teď stojí apoštolové, obvinění z rouhání, za které byl trest smrti.

Apoštolům šlo doslova o život, když Gamaliel pronesl „dobré slovo v pravý čas“: „Nechte, ať čas ukáže, kde je pravda. Dejte prostor Božímu soudu.“ Proto apoštoly „jen“ preventivně zbičovali, ale vyvázli živí a mohli dál zvěstovat radostnou zprávu.

Bože, prosím o pokoru, abych neodsuzoval druhé, když soud náleží tobě. Prosím o poslušnost, abych jednal tam, kde je rozhodnutí na mě. Prosím o moudrost, abych tyto situace od sebe uměl rozeznat.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.