Kdo za to může

Kdo myslíš, že zavinil Ježíšovu smrt?

Jako parta dětí jsme občas něco provedli, například sousedovi jsme míčem rozbili okno. Vyběhl na nás: „Kdo to udělal?“ „To kopnul on.“ „Ty jsi mi špatně nahrál.“ „Nahrál jsem dobře, ale tys to nechytil.“ A tak dále. Nakonec se ukázalo, že nějaký podíl na průšvihu mají všichni, kdo ten fotbálek hráli.

Boží zázračné vysvobození apoštolů překvapilo veleradu i velekněze a trochu je zabrzdilo. Ne že by si uvědomili špatnost svého počínání, ale „báli se lidu“, proto se už neodvážili použít násilí. Při výslechu na ně ale opět udeřili: „Zakázali jsme vám mluvit a vy pořád učíte. Ta drzost, že nás dokonce viníte z Ježíšovy smrti!“

Jistě, v té historické chvíli to byli oni, kdo Ježíše vydali k popravě. Ale pozor! Ježíšova smrt je smírčí obětí, bez níž by se žádný člověk nemohl přiblížit ke svatému Bohu. Takže na otázku: Kdo zavinil Ježíšovu smrt? je správná odpověď: Hříšníci, za které šel na kříž. Všichni lidé, které vykoupil. Já a ty.

Pane, byl jsem to já, za koho jsi položil svůj život, byl jsem to já, kdo tě dostal na kříž. Děkuji za tvou oběť. Děkuji.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.