19Anděl Páně však v noci otevřel dveře vězení, vyvedl apoštoly ven a řekl: 20"Jděte znovu do chrámu a zvěstujte lidu ta
slova života."Bůh chrání své služebníky

Lekneš se, když přijde protivenství?

Hospodin si vybral Davida, aby byl králem nad Izraelem. Po vítězství nad obrem Goliášem se David sice dostal na královský dvůr, ale pak se všechno začalo hatit. Vládnoucí král mu šel po krku, protože v něm tušil konkurenta a nechtěl přijít o svoji moc. Následovaly úklady o život, pronásledování, útěk, skrývání... Historie se opakuje.

Apoštoly a učedníky provázela velká milost, takže se obraceli další a další lidé a přidávali se k církvi. Bůh dosvědčoval svoje slovo divy. Uzdravení mnoha nemocných bylo znamením, že přišel nový věk, že se Boží království prolomilo do přítomnosti a že Ježíš Kristus je skutečný Pán, Spasitel, Vítěz nad smrtí.

Jenže to nebylo po chuti těm, kdo vládli dosud. Zuřili, chtěli mít všechno dál pod kontrolou. Záviděli, že přicházejí o autoritu a vliv, a využili svou moc k zatčení a věznění. Jenže Bůh, když má svůj plán, si ho nenechá překazit a nedovolí umlčet svoje služebníky.

Mocný Bože, děkuji za tvou ochranu. Chci jednat podle tvé vůle a vím, že nade mnou budeš držet svou ochrannou ruku.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.