32Všichni, kdo uvěřili, byli jedné mysli a jednoho srdce a nikdo neříkal o ničem, co měl, že je to jeho vlastní, nýbrž měli všechno společné.Zemětřesení mysli

Co všechno jsem ochoten dát?

Komunismus je založen na myšlence rovnosti všech lidí. Ta je docílena tím, že se majetek násilím jedněm vezme a dá se jiným. Historie prokázala, že to je neudržitelný, nefungující model, který vede k totalitě. Však také v první církvi žádný komunismus nepanoval.

Komunita křesťanů byla založena na dobrovolné obětavosti těch, kdo byli přemoženi Boží láskou a chtěli se sdílet s druhými. Všichni byli jedné mysli a jednoho srdce. Takové smýšlení nám není vlastní, jsme přirozeně zaměřeni každý sám na sebe. Abychom upřednostnili druhého, k tomu se s námi něco musí stát. Potřebujeme, aby se zatřásla naše mysl.

To se děje, když nás zaplaví Boží milost. Apoštol Pavel vysvětluje, že „skrze Ducha svatého byla do našich srdcí vylita Boží láska“ (Řím 5,5). Srdce zaplavené Boží milostí v sobě neudrží ten mohutný proud požehnání a následkem je, že tryská ven a prýští ke druhým.

Pane Ježíši Kriste, děkuji, že mám dostatek všeho, co potřebuji. Proměňuj moje srdce, abych byl tak plný tvé lásky, že budu to, co jsi mi svěřil, ochotně sdílet s druhými. 

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.