31Když se pomodlili, otřáslo se místo, kde byli shromážděni, a všichni byli naplněni Duchem svatým a s odvahou mluvili slovo Boží.Boží potvrzení

Může zemětřesení povzbudit?

Asi před rokem zasáhlo Dolní Rakousko relativně silné zemětřesení, které pocítili i obyvatelé u nás ve Znojmě, Brně nebo Českých Budějovicích. Nejčastěji popisovali slabé zachvění, houpání stolu a cinkání nádobí. Jaký to je pocit, když se pod člověkem chvěje země? Určitě to není příjemný zážitek - nejprve údiv, pak strach a obavy.

Radost z osvobození bratří vedla učedníky k horlivé modlitbě, chvále a potom k odvážné přímluvě. „Bože, dej o sobě vědět, konej své mocné činy, aby pohané poznali, že ty sám jsi Bůh, mocný vládce nebes i země,“ tak společně a jednomyslně volali k Bohu.

V tu chvíli prožili mohutný zážitek Boží přítomnosti a byli naplněni Duchem svatým. Prožili zemětřesení, které však nevedlo ke strachu, ale naopak posílilo jejich odvahu a dodalo jim nové nadšení. Jaký byl výsledek naplnění Duchem svatým? Touha svědčit o Bohu a jednota mysli a srdce.

Bože, dej mi dnes odvahu mluvit tvé slovo neohroženě a odhodlaně. Dej mi vnímavost rozeznávat tvůj hlas a přinášet svědectví lidem, které dnes potkám.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.