Otázka poslušnosti

Koho bychom měli poslouchat?

Četl jsem příběh ženy, která byla po úrazu mnoho let upoutána na vozík. Jednou se zúčastnila evangelizace a po modlitbě byla uzdravena, takže vstala a mohla chodit. Každému vydávala svědectví o živém a mocném Kristu. Ptali se lékaře, jak je takové uzdravení pravděpodobné? „Asi to byla jen svalová křeč, která náhle pominula.“ „Se svalovou křečí byla roky na vozíku? Opravdu si myslíte, že to je možné?“ Lékař jen mlčky pokrčil rameny.

Fascinuje mě lakonické konstatování: Neměli, co by na to řekli. Když jedná mocný Bůh, stojí všichni v úžasu a s otevřenou pusou. Když lidé vidí proměněné životy, uzdravené alkoholiky, napravené násilníky a zachráněné hříšníky, potom všechny ateistické argumenty blednou.

Apoštolům zakázali mluvit. Reagují otázkou, se kterou musejí zbožní představení Izraele souhlasit. Aspoň jim tedy znovu pohrozili, ale my už víme, že marně.

Pane Ježíši, dávej mi dnes odvahu poslouchat víc tebe než moje vlastní myšlenky, obavy nebo nátlak druhých lidí. Kéž se v mém životě zjevuje tvoje sláva.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.