12V nikom jiném není spásy; není pod nebem jiného jména, zjeveného lidem, jímž bychom mohli být spaseni."Co tě zachrání

Kde v dnešní době hledat pomoc?

Televize, internet i výkladní skříně obchodů jsou plné reklam na zázračné prostředky. Přípravek (A) vám zajistí zdravé klouby. Přípravek (B) vám dodá vitamíny. Přípravek (C) vám vyhladí vrásky... Je jich nepočítaně, těch spásných, záchranných prostředků, které slibují zdraví, krásu a úspěch. Od čeho vlastně potřebujeme zachránit?

Apoštolové Petr a Jan prožili úžasnou zkušenost setkání se vzkříšeným Pánem. Plni radosti a nadšení o tom kázali, až se dočkali zatčení a byli uvrženi do vězení. Následoval výslech před nejvyššími autoritami židovského národa. Ti na ně udeřili: „Co nám to tu vykládáte? V jakém jménu? Kdo vám dal oprávnění?“

Petr vyznal: „Ježíš Kristus prokázal svoji moc a vstal z mrtvých! Neexistuje jiné jméno, které by mohlo lidi zachránit od věčného zahynutí.“

Pane Ježíši, pomoz mi, abych se nedal oklamat jmény a značkami, které slibují záchranu. K tobě jedinému se obracím, jen ty jsi dárce odpuštění a věčného života.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.