Očekávání

Co od Boha očekáváš?

Chromý od narození je přinesen k chrámové bráně, aby mohl prosit o almužnu. Sociální dávky od státu nejsou a tak je odkázán na to, kdo mu co dá. Smiluje se někdo a dá mi nějaký příspěvek? Bude to dost, abych měl na živobytí? Snad ano. Tak sedí a čeká. Jeho představa je, že dostane pár drobáků. Nakonec dostal od Petra s Janem něco jiného, než čekal. Dostal od Boha mnohem víc. Petr s Janem byli prostředníci. Důležití, ale jen prostředníci. Bůh prokázal, že naprosto překonává naše očekávání. Přesněji řečeno nevadí mu naše malé očekávání, aby nám dal mnohem víc, než zač prosíme. Na druhou stranu je třeba říci, že i to malé očekávání hraje v příběhu u chrámové brány velkou roli. Náš Bůh je štědrý a dává nám mnohem víc, než si umíme představit. Očekávejme věci, které jsou našeho velkého Boha hodny. Ne pár drobných, ale Boží zásahy, že po nich člověk skáče radostí a chválí Boha.

Pane Ježíši Kriste, probuď naši víru a naše očekávání. Otevři naše oči, abychom viděli, jak velké věci můžeš dělat.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.