14Svatého a spravedlivého jste se zřekli a vyprosili jste si propuštění vraha. 15Původce života jste zabili, Bůh ho však vzkřísil z mrtvých a my jsme toho svědky.Naše volba

Jak poznat důležitá rozhodování?

Původce života jste zabili. To jsou velmi silná slova. Petr otevřeně objasňuje, co se před pár dny v Jeruzalémě stalo. Muži izraelští jsou asi překvapení silou slov. Nemají pocit, že by se dělo něco tak zásadního. Zabít život je hodně špatná volba. Naše rozhodování je nejduchovnější disciplína našeho života. Často nám nedochází, že volba, kterou zvažujeme, má duchovní důsledky. Ale každé rozhodování má duchovní pozadí. Některá rozhodování jsou vážnější a některá méně. Skoro pokaždé ale máme pocit, že nejde o tak důležitou záležitost, jaká ve skutečnosti je. Jsme v duchovní mlze a jen někdy se rozjasní a vidíme duchovní pozadí. Voláním “Ukřižuj ho!” se lidé v Jeruzalémě podíleli na vraždě původce života. Petr se snaží jejich volbu uvést do pravého světla.

Pane, ukaž nám, kdy jde o důležité rozhodování, abychom si uměli vybrat dobře. 

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.