37Když to slyšeli, byli zasaženi v srdci a řekli Petrovi i ostatním apoštolům: "Co máme dělat, bratří?"Nejistota

Je nejistota dobrá nebo špatná?

Když se nás dotkne Duch svatý, projeví se to nejistotou. Je to trochu paradox. Jsme zasaženi pravdou, mělo by se nám rozsvítit, ale nám to připadá, že jsme ve tmě. Lidé říkají Petrovi: “Co máme dělat?” Jsou v nejistotě. Předtím věděli, co mají dělat. Žili si své zbožné životy. Ale teď neví. Je to velmi důležitá práce Ducha svatého, že nás uvede do tmy. Nevíme, kudy jít. Poradí nám někdo? My jsme ztratili naše jistoty a nevíme jak dál. O Letnicích Duch svatý v srdci zasáhl falešné jistoty, kterých se muži izraelští drželi a tak se ptají: “Co máme dělat?” Když Bůh rozmetá naše falešné bohy, naše modly, vše, od čeho odvozujeme naši jistotu a čeho se držíme, tak se ocitneme ve tmě. Říkáme si: “Jak budeme žít?” A to je přesně ta požehnaná chvíle, kdy jsme schopni dát se vést. A Petr jim dává pokyny a oni jsou ochotni dát se vést.

Bože můj, naplňuj mě Duchem svatým. Vyraz mi z ruky mé falešné jistoty, ke kterým se utíkám, a veď mě dál.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.