27neboť mě nezanecháš v říši smrti a nedopustíš, aby se tvůj Svatý rozpadl v prach. 28Dal jsi mi poznat cesty života a blízkost tvé tváře mne naplní radostí.´Postupné poznávání

Co dělat, když mi Bible nedává smysl?

Bůh potvrdil, Bůh předem rozhodl, Bůh ho vzkřísil, Bůh naplnil proroctví… takto argumentuje Petr ve svém prvním kázání naplněný Duchem svatým. Svědčí o Bohu, který má vše pod kontrolou a jedná. A také naplňuje proroctví. Vysvětluje, že král David byl prorok a viděl do budoucnosti. Mluví o vzkříšení Kristově, když říká, že Bůh nedopustí, aby se jeho Svatý rozpadl v prach. Petr znal krásný žalm 16. Krásné vyznání krále Davida. Zřejmě si všiml, že tady něco nesedí. Král David zemřel a jeho hrob je tu dodnes. Co znamená, že Písmo říká, že ho nezanecháš v říši smrti? Ve světle vzkříšení Krista mu to dojde. Slovo Písma v žalmu mu dává větší smysl. Postupně se odkrývá Boží pravda. Celá argumentace slouží tomu, aby Petr podložil své svědectví o Kristu.

Duchu svatý, uváděj nás do dalších souvislostí v Písmu a vysvětluj nám, co nám nedává smysl.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.