Být připraven

Jak se připravit pro rozhodující chvíle?

Když si představím, jak Letnice proběhly prakticky, ještě víc obdivuji apoštola Petra. Musel to být docela zmatek. Náhle se dělo něco nadpřirozeného, lidé slyšeli zvuk, mluvili mnoha jazyky, lidé byli ohromeni a všichni se ptali: “Co to má znamenat?”. Tu Petr pozvedne hlas a začne vysvětlovat, co se děje. Samozřejmě byli naplněni Duchem Božím, který Petrovi dal odvahu a sílu mluvit. Ale zároveň vidíme, že Petr je připraven. Říká, že se děje, co bylo předpovězeno. Petr proroctví Jóele četl, věděl, co obsahuje a ještě navíc rozuměl, o co tam jde. A perličkou je, že cituje proroctví nejspíše zpaměti! Petr byl připraven na tuto chvíli. Znamenalo to pro něj čtení Písma, snaha pochopit smysl a význam a také učení se Písma nazpaměť. To je výzva pro nás dnes. Je to také způsob, jak se můžeme připravit pro chvíle, kdy si nás chce Duch svatý použít.

Pane, nauč nás milovat Tvé slovo, číst ho, studovat ho a být připraveni ke každému dobrému činu, který nám chystáš.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.