6Noc předtím, kdy jej chtěl Herodes předvést na soud, spal Petr mezi dvěma vojáky, spoután dvěma řetězy, a stráže před dveřmi hlídaly vězení.Spím či bdím?

Mohu se zbavit obav z budoucnosti?

Zkusme si představit tu situaci: Petr je ve vězení, spoután řetězy. Hrozně nepohodlná poloha. Příští den půjde před soud, kde se nejspíše rozhodne o jeho popravě. Obrovské psychické vypětí. Dokázali byste v takovéto situaci spát?

Petr ale usne tak tvrdě, že když je andělem probuzen, ještě nějakou dobu si není jist, zda je to skutečnost nebo sen. Jaký to rozdíl oproti stejnému Petrovi třesoucím se strachem na lodi při bouři nebo při výslechu u Ježíšova zatčení. Nebo to není ten stejný Petr?

Starý Petr lpěl na svém životě. Tento Petr odevzdal svůj život Kristu a ví, že ho o něj nikdo a nic nepřipraví. Jeho cílem už totiž není tento pozemský život, ale věčný život s Jeho Mistrem a přítelem. Proto, navzdory nejisté budoucnosti, může klidně spát.

Pane, děkuji, že ve Tvém náručí se nemusím ničeho bát a mohu klidně spát.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.