23A tu jej postihl anděl Páně za to, že si přivlastnil čest, patřící jen Bohu: zemřel rozežrán červy. 24Ale slovo Páně se šířit nepřestalo.Pýcha předchází pád

Jak se vyrovnat s úspěchem?

Na počátku celé kapitoly je Herodes, který brání svou brutalitou šíření Božího slova. Na konci je to ale on, kdo umírá, zato Boží slovo je věčné. Škoda, že tuto skutečnost nepochopili všichni ničitelé Božího slova v historii.

Nicméně nám tento příběh ukazuje i úskalí a prchavost lidského úspěchu. Herodovi tleskají davy – a o několik dnů později umírá za strašných bolestí. Téměř od počátku lidstvo provází snaha dostat se na Boží místo. Vždyť i první ďáblovo pokušení znělo: „Budete jako Bůh.“ Tomuto pokušení může čelit i věřící člověk. Protože když vás lidé chválí za úžasné a povzbuzující slovo, za nádherně zazpívanou píseň nebo jiná obdarování, je snadné „přivlastnit si čest patřící jen Bohu.“ I když nemusíme dopadnout jako Herodes, přesto pýcha předchází pád.

Pane, chraň mě před pýchou na Tvé dary.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.