17Pokynul jim rukou, aby je uklidnil, a vypravoval jim, jak ho Pán vyvedl z vězení; nakonec jim řekl: "Povězte to Jakubovi a ostatním bratřím." Pak odešel z města.Víra a zdravý rozum

Jde víra proti zdravému rozumu?

Je to zvláštní závěr Petrova zázračného vysvobození z vězení. Církev se za Petra modlí, ale když dojde k vyslyšení jejich modlitby, pak tomu nevěří. Protože přece není možné se z vězení dostat – to odporuje zdravému rozumu.

Petr po svém vysvobození ale nezůstává ve městě, protože má velkou víru, že když jej Pán vysvobodil jednou, udělá to určitě i podruhé. Naopak použije „zdravý rozum“ a raději hned odejde z města pryč. Je to projev nedůvěry?

Tento příběh nám ukazuje, že i když Bůh dělá zázraky, které neumíme rozumem pochopit, přesto není moudré jej k těmto zázrakům nutit vlastním nerozumným jednáním. Víra nepopírá zdravý rozum.

Pane, nauč mě důvěře k Tobě i zdravému „selskému“ rozumu.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.