18Po těch slovech bratří už nic nenamítali, ale velebili Boha: "Tak i pohany povolal Bůh k pokání, aby dosáhli života!"Od kritiky ke chvále

Jak mohu vydávat přesvědčivé svědectví?

Petr sice změnil svůj pohled na pohany, ale to způsobuje problém u jeho soukmenovců. Jaká je Petrova reakce? Nehádá se, neargumentuje, ale vypráví svůj příběh. Můžeme si v jeho svědectví všimnout několik prvků. 1) Vypráví o svém snu 2) Setkává se s posly Kornélia 3) Slyší Korneliův příběh 4) Prožije seslání Ducha na Kornelia a jeho rodinu 5) Není u toho sám, ale i další bratři 6) Jeho zkušenost koresponduje s Kristovými slovy.

Bůh chce změnit nahlížení na pohany nejen u Petra, ale u celé církve. A Petrovo svědectví je velice přesvědčivé. Neopírá se jen o soukromé vidění, nebo o náhodné setkání s Korneliovými učedníky, ale příběh je vystavěn na celé mozaice důkazů, že jde skutečně o dílo Ducha svatého. A pak už ani bratři nic nenamítají, ale vede je to k chvále Boha. Petrovo svědectví není založeno pouze na pocitech či emocích nebo na suchých faktech, ale na moci Ducha.

Pane, děkuji, že mohu svědčit o Tvých mocných činech v mém životě. 

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.