34A Petr se ujal slova: "Nyní skutečně vidím, že Bůh nikomu nestraní, 35ale v každém národě je mu milý ten, kdo v něho věří a činí, co je spravedlivé.Život bez předsudků

Jak mohu změnit svůj pohled na jiné lidi?

Jedním z důsledků narušených vztahů mezi lidmi jsou předsudky. Častokrát máme jiné lidi zaškatulkovány do jistých kategorií, které se jen těžko mění. Předsudky mohou pramenit  z různých zdrojů. Někdy jsou způsobeny výchovou a nastavením našich rodin či společnosti, jindy třeba vlastní negativní zkušeností s určitou skupinou lidí. Každopádně jsou v našem životě přítomny, a častokrát nám brání milovat druhé. Ani Petr se předsudkům nevyhnul. Celý život ho učili, že pohané jsou „nečistí“ a jako takoví nemají nárok na Boží milost. A najednou je konfrontován s jinou realitou. Duch svatý mu jasně ukazuje, že každý člověk je Božím dítětem a může se stát příjemcem Boží milosti.

Bůh nedělá rozdíly mezi etniky, pohlavím, vzděláním či věkem. Bohu záleží na každém člověku. Petr to pochopil a změnil se jeho pohled na druhé. Najednou už to nejsou pohané, ale bratři.

Pane, nauč mě vidět v každém člověku Tvé milované dítě.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.