Čekání

Důvěřuješ Bohu natolik, abys na Něj čekal?

Když byl Ježíš s učedníky u stolu, vysvětlil jim, že nemají odcházet z Jeruzaléma, ale mají čekat. Dokonce jim řekl, na co mají čekat: Na zkušenost s Duchem svatým, kterého Otec slíbil. V pokynech zazní i časový rámec. Bude to za několik dní. Jak si učedníci představovali naplnění slibu, nevíme. Víme, že nikam neodešli a čekali. Společně se modlili. Možná jejich představy šly tím směrem, že Ježíš obnoví království Izraele a bude mít navrch nad všemi národy (Jak zaslibují proroci). Nevěděli, jak to bude vypadat, ale čekali. To je víra. Věřit neznamená všemu rozumět. Věřit neznamená, že víme přesně, jak se co bude dít. Věřit znamená očekávat na Boha a být si jistý, že svůj slib naplní. Po nanebevzetí říká anděl učedníkům: Právě tak, jak jste ho viděli odcházet, tak znovu přijde. Kdo tomu věří, očekává.

Pane Ježíši Kriste, nauč mě počítat s Tvým příchodem.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.