7Vždyť ten, kdo zemřel, je vysvobozen z moci hříchu. 8Jestliže jsme spolu s Kristem zemřeli, věříme, že spolu s ním budeme také žít.Hřích již nad námi nemá moc

Co se stalo na golgotském kříži?

Zemřeli jsme, ale stále žijeme? Co se stalo? Nejen ve fyzickém světě, ale především ve světě duchovním přišlo skrze kříž několik důležitých zvratů. Zvratů ku prospěchu člověka. Četli jsme, že ten, který zemřel (myšleno člověka, který se odevzdal Kristu), je vysvobozen z moci hříchu. To je první zvrat v duchovním světě. Znamená to, že již nemůžeme být voláni k odpovědnosti za hřích. Za hřích, který se stal před obrácením. Tak to prostě je, protože za nás, za tebe a za mě Pán Ježíš zaplatil tu nejvyšší cenu. Nebeský Otec se na každého z nás dívá skrze Pána Ježíše. Byli jsme ospravedlni v okamžiku, kdy jsme zemřeli sami sobě. To ale neznamená, že si už můžeme dělat co chceme. Tak to není. Před Pánem máme zodpovědnost, abychom žili svatý, oddělený život pro Něho. Další zvrat byl učiněn v tom, že pokud jsme v Kristu zemřeli, budeme společně s Ním žít. Kříž nám otevřel cestu do Božího království. V okamžiku znovuzrození (obrácení), jsme se stali dědici Nebeského království. Další zvrat, který se odehrál na golgotském kříži bylo to, že hřích byl poražen. Proto v okamžiku, kdy v Kristu umíráme nejen sami sobě, ale hlavně hříchu, přestáváme být voláni k zodpovědnosti. To je nesmírná milost, kterou ani nedokážeme dostatečně pochopit. A závěr? Ten největší zvrat, který nastal smrtí a vzkříšením Krista je, že v NĚM jsme se stali Božími syny a Božími dcerami. To je úchvatné….

Děkujeme Pane, za vše, co jsi pro nás z lásky učinil.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.