18A tak tedy: Jako jediné provinění přineslo odsouzení všem, tak i jediný čin spravedlnosti přinesl všem ospravedlnění a život.Dar života

Co jsem získal v Ježíši Kristu?

Dočetli jsme se, že skrze jednoho člověka, Adama, přišlo na všechny odsouzení. Ano, skrze hřích, který se dědí od pádu člověka, jsme neměli vůbec dobré vyhlídky do budoucna. Ve světě vládne hřích, který způsobí v našem životě spoléhání se na vlastní rozhodnutí, která nás ale ve své podstatě vedou k věčnému odsouzení. Ale takto to neskončilo. Sláva Pánu. Bůh měl řešení, protože mu vždy jde o záchranu člověka. Jak jsme mohli čist, KRISTŮV JEDINÝ ČIN SPRAVEDLNOSTI přinesl lidem ospravedlnění čili odpuštění a dar věčného života.

To je to, co jsme získali v Kristu Ježíši, když jsme v Něho uvěřili. Možná nám to nedochází, ale náš život a skutky starého já byly příčinou a důvodem k tomu, abychom nikdy neskončili v Božím království. Ale Bůh se již dávno rozhodl celou situaci změnit a nabídl nám řešení. Sám vzal to nejvzácnější, co měl, svého vlastního Syna, aby jej daroval v oběť za hříchy nás všech. Aby usmířil člověka s jeho Tvůrcem, se sebou samým. Je úchvatné, že i dnešní den si můžeme přisvojit tuto milost a vědět, co jsme získali v Pánu Ježíši Kristu.

Boží láska je tak nádherná.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.