18On uvěřil a měl naději, kde už naděje nebylo; tím se stal `otcem mnohých národů´ podle slova: `tak četné bude tvé
potomstvo´.Konec lidské naděje

Kde končí lidská naděje?

Každý „klíčový“ verš je tak trochu vytržen z kontextu, ale i proto můžeme prožívat neskutečné Boží dotyky, protože právě detaily Písma jsou tak osobní. Můžeme si tedy položit již zmíněnou otázku, respektive zkusíme najít odpověď. Četli jsme o Abrahamovi, který věřil i v okamžiku, kdy lidsky nebyl schopen naplnit Boží zaslíbení, protože měl podle textu „neplodné“ tělo. Ale když Bůh se rozhodne, neexistuje žádná překážka, kterou by On sám nepřekonal.

Ano, lidská naděje končí tam, kdy už my sami nemáme žádné argumenty, možnosti a nevidíme již žádný způsob pokračování. Ale Bůh je opravdu nejen svrchovaný, ale je především VŠEMOHOUCÍ. To znamená, že u Něho je vše možné. Tak jak to píše Matouš: Ježíš na ně pohleděl a řekl: "U lidí je to nemožné, ale u Boha je možné všecko." (Mt 19, 26) Takže tam, kde končí lidská naděje, tam jakoby začíná Bůh jednat, aby se oslavil skrze naši slabost. A to, věřím, platí o všech oblastech našeho života. Kde my jsme v koncích, tam Pán začíná pracovat.

Pane, děkujeme za Tvou úžasnou věrnost nás povzbuzovat v každé situaci. Amen

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.