3A co když někteří byli nevěrní? Nezruší jejich nevěrnost věrnost Boží? 4Naprosto ne! Ať se ukáže, že Bůh je pravdivý, ale `každý člověk lhář´, jak je psáno: `Aby ses ukázal spravedlivý ve svých slovech a zvítězil, přijdeš-li na soud.´Boží věrnost

Jak se projevuje Boží věrnost?

Boží věrnost se projevuje při každém našem nadechnutí, při každém úderu našeho srdce. Pokud by to tak nebylo, již dávno bychom tady nebyli. Jak úžasné je to slovo, které jsme právě četli: „Ať si je každý člověk lhář, Bůh bude pravdomluvný.“

Bůh zůstává stále neměnným Bohem. Není tím, který by rušil své slovo jen na základě toho, že klopýtneme. Že se nějak zamotáme a nezvládneme situaci. I kdyby byl každý člověk lhář, BŮH BUDE PRAVDOMLUVNÝ. Nezahrává si s našimi životy a nechce nás nějak zmanipulovat. Touží po tom, aby každý došel poznání pravdy.

Miluji tento verš: 2 Tim 2:13 Jsme-li nevěrní, on zůstává věrný, neboť nemůže zapřít sám sebe.

Ano, věrnost je jedním z atributů Božího jednání. Proto si náš drahý Pán nezaslouží, abychom jednali takovým způsobem, který právě popírá tuto Jeho vlastnost. Ve světě kolem nás se věrnost moc nenachází. Ale ve vztahu s Bohem můžeme počítat s tím, že o Jeho věrnost se můžeme doslova opřít. Ani to nejde nějak lépe vysvětlit, nicméně si můžeme být jisti s tím, že nás nic neodloučí od lásky Kristovy:

Řím 8:35-39 Kdo nás odloučí od lásky Kristovy? Snad soužení nebo úzkost, pronásledování nebo hlad, bída, nebezpečí nebo meč? Jak je psáno: "Denně jsme pro tebe vydáváni na smrt, jsme jako ovce určené na porážku." Ale v tom ve všem slavně vítězíme mocí toho, který si nás zamiloval. Jsem jist, že ani smrt ani život, ani andělé ani mocnosti, ani přítomnost ani budoucnost, ani žádná moc, ani výšiny ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu.

Pane Ježíši jsem Ti tak vděčný za Tvou věrnost.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.