26Svou spravedlnost prokázal i v nynějším čase, aby bylo zjevné, že je spravedlivý a ospravedlňuje toho, kdo žije z víry v Ježíše.Spravedlnost z víry

Co se stalo, když jsem uvěřil?

Minule jsme hovořili o spravedlnosti, kterou jsme si ničím nezasloužili. Bůh se tak rozhodl ve své slávě, že se nás dotkne. A to doslova a docela proměnilo náš život. Přišla naprostá revoluce do našeho nitra a začal proces uzdravování, pokání, potěšení, očištění a především znovuzrození. Z toho se radovalo a raduje celé nebe. A právě na našich životech Bůh Otec v Pánu Ježíši demonstruje svou slávu, slávu Jeho jména. To je zásadní věc a změna, která se stala v našem životě.

Když jsme uvěřili, uvěřili v Pána Ježíše Krista jako v našeho osobního Spasitele, byli jsme ospravedlněni pro věčný život v Božím království. Stal se největší zázrak našeho života. Najednou jsme věděli, že tímto světem pouze procházíme, protože směřujeme do našeho pravého domova.

Abychom si mohli ještě více uvědomit hloubku našeho ospravedlnění, připomeňme ještě jednou verš 26, tentokrát v překladu Josefa Kurze:

Stejně tak prokázal svou spravedlnost i v přítomné době. To je zřejmé z toho, že je spravedlivý, i když ospravedlňuje třeba ty největší hříšníky, vždyť to dělá proto, že Ježíš za ně umřel a že jejich víra je spojuje s živým Ježíšem.

Naše víra v Pána Ježíše je potvrzením našeho ospravedlnění, které nám bylo dáno jako veliký dar. Za to patří našemu Pánu Ježíši veliký dík.

Radujme se z toho, že nás naše víra spojuje s živým Ježíšem.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.