Pokrytectví!

Jak vypadá můj skutečný život?

Tato pasáž vypovídá o pokrytectví života člověka, který něco vyznává, ale zcela něco jiného žije. Lidé přímo nenávidějí právě to, když někdo mluví o tom, co by se mělo, ale sám ten dotyčný to nedodržuje. O to horší to je mezi Božími dětmi, kteří by měli svědčit o Boží lásce, odpuštění a záchraně. Měli by před lidmi vést čistý život bez přetvářky. Být takovými, kdo nechají na svém životě odrážet slávu a svatost Pána Ježíše Krista. Naše mluva, naše jednání, náš způsob života. To by se mělo odrážet do našeho okolí.

Pokud něco říkám, ale nežiji to, pak popírám všechnu Boží dobrotu a naději, kterou má člověk v Ježíši Kristu. Je to až děsivé, když si uvědomíme (otázkou ale zůstává skutečnost, zda jsme ochotni a schopni to sami vidět), že svým jednáním uvádíme v posměch Boží jméno. Tak jako hříchy židů vedly k tomu, že se pohané rouhali Božímu jménu, tak dnes životy mnohých laxních rádoby křesťanů způsobují, že se lidé rouhají Kristu. To je docela tvrdé, že? Ale je to pravdivé.

A nenapodobujte mravy a zvyky tohoto věku, ale ať úplná obnova vaší mysli způsobí i změnu v řeči a ve všem jednání s lidmi. Jen tak pochopíte z vlastní zkušenosti, co si Bůh přeje a co je v jeho očích dobré (Řím 12,2 – překlad Josefa Kurze)

Nechť jsme plni Kristovy vůně.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.