Charakter křesťanů

Čím se jako křesťan odlišuješ od okolí?

Seznam pozdravů nám odhaluje obraz, jak vypadala církev v prvním století. Pavel nevyřizuje suché pozdravy, nýbrž každého zdraví a dodává, co pro něho daný člověk znamená nebo udělal. Velmi často zmiňuje věřící, kteří pracovali. To je charakteristika, kterou se máme i my vyznačovat, být pracovití. Zmiňuje především pracovité ženy. Tyto ženy nejen že pracovaly, nýbrž pracovaly „v Pánu“. Ony sloužily a pomáhaly Pavlovi tak, jako by sloužily Pánu. Jejich motivací k práci bylo vědomí, že dělají práci pro všemohoucího Boha, který nezapomene na jejich pracovitou lásku.

V pozdravech také prosvítá pronásledování rané církve. Priscila a Akvila nasadili hrdlo pro Pavla. Andronikus a Junie byli zase s Pavlem vězněni.

Hospodine, i my chceme být známí svou pracovitostí pro Tebe a snášet příkoří pro víru v tvého Syna.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.