5Bůh trpělivosti a povzbuzení ať vám dá, abyste jedni i druzí stejně smýšleli po příkladu Krista Ježíše,Bůh trpělivosti a povzbuzení

Jaký je tvůj Bůh?

Dnešní text je plný silných slov. Ale jen dvě z nich jsou použita jako Boží atributy. Pavel nemluví o Bohu síly a slabosti ani o Bohu růstu. Mluví o Bohu trpělivosti a povzbuzení. Jako by v těchto slovech byl svorník pro všechny ostatní zmiňované hodnoty. Jak by vypadala snaha o vycházení vstříc bližnímu, o zdravý vztah k sobě, o růst nebo o přijímání druhých, kdyby byla bez trpělivosti a bez povzbuzení?

Kdykoli v evangeliu Ježíš mluví s lidmi, dokonce i když je kárá, dělá to sice rázně a pevně, ale v duchu trpělivosti a povzbuzení. Kdyby tomu tak nebylo, byl by opravdu jen revolucionářem a rebelem, jak ho mnozí současníci viděli. Ale trpělivost a pokoj jako by byly Božím rukopisem v celých dějinách spásy. I v našem životě Bůh není trenér, který se z nás snaží vyrazit všechny možné ctnosti. Je pokojný a trpělivý inspirátor, Bůh smyslu, humoru, radosti a naděje, který se ptá: „Chceš?“

Kde zažívám trpělivost a povzbuzení, tam, Pane, jsi.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.