14Vím a jsem přesvědčen v Pánu Ježíši, že nic není nečisté samo v sobě, ale tomu, kdo něco pokládá za nečisté, je to nečisté.Čistý svět

Jaký je rozdíl mezi posuzováním a rozlišováním?

Těžko snáším, když se mezi křesťany objevuje odmítavý vztah ke světu, když se na svět nepohlíží jako na úžasné Boží Stvoření, ale jako na něco, co je tak trochu fuj. Dává mi naopak velkou důvěru, když čtu o tom, že věci nejsou samy o sobě čisté nebo nečisté, dobré nebo špatné, ale že jsou takové, jaké je vnímáme, a především jak s nimi nakládáme. Slyším v tom závratnou svobodu a moudrost.

Překvapivě často se potkávám s otázkou, jestli křesťané „smí“ pít alkohol nebo kouřit. Většinou se smíchem odpovídám, že náročnost křesťanského života spočívá v tom, že si můžeme dělat, co chceme. Bylo by jednodušší nasadit pár příkazů a zákazů, ale Pán na to jde jinak. Jeho Vtělení vrací všechno hmotné do kategorie Boží a nechává na nás, co s tím uděláme. Ať je to naše tělo nebo víno, jsme povolaní k radostnému rozbalování a využívání darů. Ne k jejich nepřijímání, ani k jejich zneužívání. Jsme pozvaní ke svobodě. S dodatkem: vychutnávej svou svobodu, ale neděs tím druhého. Ber ohledy a rozlišuj.

Pane, chci žít ve světě Tvých darů, ne ve světě pastí.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.