7Dávejte každému, co jste povinni: daň, komu daň; clo, komu clo; úctu, komu úctu; čest, komu čest.Ach ty povinnosti

Jak se mám vyrovnat se špatnými autoritami?

Jednou z vlastností padlého člověka je odpor vůči všem a všemu, co mi něco přikazuje. Vzdor. Však je to i napsáno v Písmu, že na Zemi je duch působící v těch, kteří vzdorují Bohu. Díky Pánu Ježíši je tento duch v našich životech poražen. To je skvělé, protože Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost. Po pominutí vzdoru však mohou zůstat a nejspíš i zůstávají nevyrovnané účty. Je naší svatou povinností nemít dluhy, jak je uvedeno v textu. Výčet věcí z dnešního čtení nám říká, kdo má na co právo a jaké máme vůči němu povinnosti. K našemu překvapení si můžeme v textu všimnout, že se nikde nemluví o tom, jaký je ten, kdo to právo má. Jestli je hodný, milý, empatický, nebo zlý, tvrdý, nesmlouvavý. Pravé svědectví o Boží lásce není v tom vybrat si, komu jí zprostředkujeme a komu ne, ale v tom, že následujeme příklad Pána Ježíše. Ten poslal Petra chytit rybu, které vyndal z tlamy dvě mince a zaplatil za sebe i za Něj, co byli povinni.

Pane Ježíši, požehnej všem v moci postaveným.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.