3Každému z vás říkám na základě milosti, která mi byla dána: Nesmýšlejte výš, než je komu určeno, ale smýšlejte o sobě střízlivě, podle toho, jakou míru víry udělil každému Bůh.Ani více, ani méně

Co vše vyjadřuje pokora?

Být Božím služebníkem neznamená být slavný a obdivovaný. Boží slovo nás vybízí, abychom vydali svá těla Bohu. Neznamená to jen obětovat Bohu oběť chvály a uctívání. Znamená to přesně to, co je tam napsáno. Vydat své tělo Bohu, ať si Bůh použije naše tělo, jak On chce. Čím více jej Bohu vydáme, tím více jednáme rozumně a naše víra odpovídá míře našeho vztahu s Bohem. To je pokora. Písmo nám v dnešním oddíle říká, abychom nesmýšleli výš, než je třeba smýšlet. Máme smýšlet jen tak, abychom jednali rozumně v souladu s mírou víry, kterou nám Bůh udělil.

Pokora není jen nesmýšlet více než je třeba, ale také nesmýšlet níže, než je třeba. Možná se to může zdát někomu divné, ale pyšní můžeme být i přehnanou skromností.

Pane, prosím dej mi porozumět kolik mám víry, abych jednal rozumně.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.