Tajemný Boží plán

Proč Bůh dělá věci, kterým nerozumíme?

Bůh je nejlepším žijícím právníkem. Je obdivuhodné, jak stvořil celý svět, celý vesmír, všechno živé a neživé a také různé přírodní a duchovní zákony. Je obdivuhodné, že všemi těmi přírodními a duchovními zákony limituje i sám sebe. Přesto v hranicích všech těchto zákonů a principů se Mu podařilo zachránit člověka od zákona hříchu a smrti. Proto jsem v úvodu napsal, že je nejlepším právníkem. Satan si myslel, že se ukřižováním Pána Ježíše zbaví Božího syna, ale přepočítal se. Pýcha mu zaslepila oči. Stejně tak se může někomu zdát, že my, pohané jsme vyvoleni a Izrael je zavržen. Všechno pod nebem však má svůj pravý čas, o tom Tvůrce času ví své a na Jeho slova nakonec dojde.

Pane, děkuji Ti za Tvou moudrost.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.