16Nestydím se za evangelium: je to moc Boží ke spasení pro každého, kdo věří, předně pro Žida, ale také pro Řeka.Boží spasení

Nestydíme se za evangelium?

Možná se zdá být otázka ohledně stydlivosti za evangelium velmi odvážná, nebo třeba až drzá. Ale měli bychom si tuto otázku jednou za čas sami sobě položit, abychom si při tom mohli uvědomit, že jsme součásti nesmírné Boží milosti. Nesení evangelia je součástí našeho duchovního života. A nejen duchovního, ale i fyzického, protože se to odráží i na našem životě.

Třeba si někteří mohou říci: „Ale já nejsem žádný evangelista.“ Ano, to může být ve své podstatě i pravda, ale to je již otázka duchovních darů. Jenže evangelium se nenese pouze verbálně, slovy, ale je neseno také naším způsobem života. Jak mluvíme, jak se chováme, či jak zvládáme různé situace. Lidé jsou velmi citliví na to, aby také viděli, že naše království není z tohoto světa. Naše svědectví je velmi důležité. A já jsem přesvědčený, že každý máme SVĚDECTVÍ.

Proto je důležitá odpověď na úvodní otázku. A ta je právě ve slovech apoštola Pavla: Nestydím se za evangelium: je to moc Boží ke spasení pro každého, kdo věří.

To, že někdy nemáme odvahu mluvit, to se stane. Ale buďme společně připraveni na další výzvy, které jsou před námi, aby svět kolem nás byl evangeliem zasahován, dokud je čas.

V evangeliu se zjevuje Boží spravedlnost, která je přijímána vírou a vede k víře.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.