Naše kroky

Jak reaguješ na napomenutí a kritiku?

Je velmi moudré se občas ohlédnout a podívat se na cestu, kudy jdeme. Sledovat stopy svých nohou. Každý krok, který uděláme dnes, se v budoucnosti stane stopou, která vypovídá o tom, proč jsme tudy šli a proč jsme právě tento krok udělali. Můžeme s odstupem vidět, jak hloupé kroky jsme udělali. Nebo jak naivním směrem jsme kráčeli. Stopy už nezměníme. Zůstávají a my se z nich můžeme učit. Moudrá kniha přísloví nás vybízí, abychom si vzali k srdci napomenutí. Když nás někdo kritizuje, máme být rádi. Znamená to odložit svou pýchu, že vše vím nejlépe, a dát si poradit. Počátek moudrosti je, že si připustíme, že moudrost nemáme a snažíme se ji za všechno své jmění získat. Když se ohlížíme za svým životem, uvidíme kroky, kdy jsme se pokořili a dali si poradit? Někdy je potřeba být sám sebou a jít jinak, než ostatní radí. Důležité je, zda v nás není hrdost a pýcha, které nám nedovolí dát si poradit.

Pane, pomoz mi být pokorný a tichý, abych nepřeslechl moudrost, kterou mi dáváš.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.