5Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej. 6Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky.Dávejme Bohu prostor pro jeho působení ve všech oblastech našeho života

Komu, proč a nakolik se dá důvěřovat?

Součástí našeho života je sdílení se s jinými lidmi. Zřejmě jsme naše vztahy přirozeně rozhodili do různých kategorií. Na škále důvěrnosti jsou řazeny od formálních až po důvěrné. Asi také máme oblasti a témata, o kterých se nebavíme s nikým. Je to dáno naší mírou důvěřivosti a nabytými zkušenostmi. Biblická přímluva se snaží nabourat naši strukturu, do které jsme zařadili také náš vztah k Bohu. Jednou si mě, jako vězeňského kaplana, zavolal jistý vězeň. Chtěl si se mnou popovídat a měl podmínku, že se nebudeme bavit o Bohu. Tady v tom měl „jasno“. Pán Bůh se snaží tento prostor nedůvěry a zkušeností rozšířit, aby jeho láska nabyla na intenzitě. Nesnaží se bořit zeď naší nedůvěry a předsudků násilím. Zve nás, abychom ho vyzkoušeli. „Jen mě v tom vyzkoušejte, praví Hospodin zástupů, zda vám nezotvírám nebeské průduchy a nevyliji na vás požehnání, že ho ani nepoberete.“ (Mal 3,10) Prohloubením naší důvěry vůči Bohu postoupí náš život do jiné dimenze.

To, co jsem nabyl, se ti nyní snažím nabídnout. Dovol mi, prosím, ponořit se do hlubin tvého požehnání!

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.