Vztažené ruce potřebných – moje noční můra!

Máme radost z konání dobra nebo je to jen splněná povinnost?

Klíčový verš je dnes osazen do souvětí, které má tři části. První část je zcela nekompromisní pokyn – neodpírej dobrodiní. Vtahuje nás do děje jako praktické vykonavatele dobrých věcí. Tedy do světa natažených rukou, které směřují k nám, a které bychom často raději neviděli. Ale protože je vidíme, začínáme žonglovat s dalšími dvěma částmi biblického doporučení. Ptáme se – potřebují ti „potřební“ skutečně to, co po mně žádají? Případně – jsem schopen těmto lidem pomoci v jejich potřebě? Abychom vybředli z těchto našich otázek, potřebujeme nutně uplatnit dvě hodnoty, které nám pomohou se vypořádat se zadáním neodpíraného dobrodiní. Láska a upřímnost dokážou obrušovat hroty egoismu a umožňují nám vcítit se do potřeb jiných lidí, včetně jejich motivací. Je jasné, že naše konání dobra může mít různou formu a také se zřejmě musíme smířit s tím, že naše akčnost nepokryje všechny potřeby v plné míře a natrvalo. A pokud máme strach o sebe, připomeňme si, že Hospodinovo požehnání spočívá na obydlí spravedlivých!

Prosíme tě, Bože, o moudrost a schopnost ke konání dobrých věcí!

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.