13Blaze člověku, jenž našel moudrost, člověku, jenž došel rozumnosti. 17Její cesty vedou k blaženosti, všechny její stezky ku pokoji.Život je neustálé hledání

Považuješ se za moudrého člověka?

Po přečtení tohoto nádherného biblického textu mě obklopilo něco velmi příjemného. Několikrát jsem se k jednotlivým pasážím vracel s touhou znovu se ponořit, svlažit, nasytit se. Rozumím tomu tak, že naše duše existenčně touží po štěstí, uspokojení a bezpečí! Takhle nás Bůh stvořil a zároveň se stal garantem naplnění těchto potřeb. Úkrok mimo vyznačenou zónu vtáhl člověka k poznání strachu, bolesti, smutku a nejistoty. A co teď s tím? Dnešní text nás zve k hledání cesty moudrosti. Čeká nás putování a hledání. Ovšem ne takové to deprimující hledání, kdy nás tlačí čas a nějaká nepokrytá potřeba. V knize Jób, ve 12 kapitole, kde nacházíme konstatování, že: „Moudrost, ta je u Boha, i bohatýrská síla, u něho je rozvaha i rozum.“ A Pán Bůh nám jde naštěstí naproti. Setkání s ním je fantastické! „Moudrost shůry je především čistá, dále mírumilovná, ohleduplná, ochotná dát se přesvědčit, plná slitování a dobrého ovoce, bez předsudků a bez přetvářky.“ (Jk 3,17)

Má duše však bude v Hospodinu jásat, radovat se bude z jeho záchrany.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.