Dobrý start je předpokladem k úspěšnému finiši!

Žiju v dlouhodobé spokojenosti, nebo mně spíš provází pocit marnosti a prázdnoty?

Máme jistě velkou radost z dětí, které přicházejí do našich rodin. S nadšením pozorujeme jejich vývoj a s vděčností sledujeme každý jejich pokrok. Vstřebávají všechny kontakty, nabírají informace a zkušenosti. To se pak děje více či méně po celou dobu našeho života. Do tohoto procesu vkládá autor citovaného biblického textu jakousi pomyslnou startovní čáru. Hovoří o tom, že je nějaký počátek poznání… Jde zřejmě o to, jak se získanými kontakty, informacemi a zkušenostmi naložit. Jak nastavit vztahy, hospodaření s časem, schopnostmi i hmotnými prostředky, aby to člověku přinášelo uspokojení a smysl života? Začátkem pro uplatňování takových schopností je tedy úcta a respekt vůči Stvořiteli a pravidlům fungování celého stvoření, o kterém Bůh prohlásil, že je dobré. Bázeň před Hospodinem tedy chápu jako obdiv k Tvůrci všeho, co mně obklopuje, a také připravenost hospodařit s veškerým obdarováním, kterého se mi dostalo ve shodě s jeho vůlí.

Stvoř ve mně, Bože, srdce ryzí, v mém nitru obnov ducha stálosti.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.