Doba milosti je zvláštní dobou, ve které Bůh vztahuje své ruce ke každému člověku

Známe strop svých možností a schopností? A co je ještě výš?

Scénář, který nabízí nahoře uvedené verše, je velice smutný. Jsou zde nelichotivě popisované kategorie prostoduchých, odmítavých a hloupých lidí. Do této pozice se dostali tím, že odmítli Boha, který na sebe bere postavu moudrosti. Na veřejných místech vyhlašuje své záměry a návody k použití věcí a vztahů, které stvořil. Dočká se hojného odmítání a posměchu s odkazem, že si člověk vystačí sám. Že je schopen sám vše správně zařídit, a využít ve svůj prospěch. Že má spoustu plánů, jak řídit nejen svět, a jak dokonce dokáže využít i dosažitelný prostor vesmíru. Prokázaná neschopnost splnit tyto výroky je shrnuta zajímavou formulací: „…přesytí se svými plány…“ Takovým lidem bude prostě nevolno z výsledků! Bude jim tak blbě, že dokonce budou Boha volat. A teď přichází to nejhorší, bude pozdě! Tento kolaps způsobí jejich předcházející odmítavost a netečnost…

Dej nám Ježíši Kriste vnímat tvůj hlas, a umožni ještě prodloužení doby milosti.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.