9Když šel Ježíš odtud dál, viděl v celnici sedět člověka jménem Matouš a řekl mu: "Pojď za mnou!" On vstal a šel za ním.Vstal a šel za Ježíšem

Největší vítězství člověka?

Úspěšná kariéra celníka, „morální kredit“ farizeů, strach či respekt lidu… Každý si hledá něco, kde bude spokojený sám se sebou, případně bude vnímat spokojenost Boží se sebou samým. Všichni ale potřebujeme lékaře. Je v nás totiž něco nemocného. Svými skutky se Bohu nezalíbíme a pokud se chceme líbit jenom sami sobě, jsme na špatné cestě. Celník Matouš to věděl a využil jedinečnou příležitost – Ježíšovo pozvání. Opustil vše, na čem doposud lpěl, odvrátil se od zlé cesty, vstal a šel. Je to vítězství? To největší a lepšího není. I tvoje, pokud jsi tak učinil.

Pane, i když se snažíme, bez tvého odpuštění jsme ztracení. Děkuji za Tvé pozvání a milosrdenství. 

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.