2bKdyž Ježíš viděl jejich víru, řekl ochrnutému: "Buď dobré mysli, synu, odpouštějí se ti hříchy."Ježíš odpouští hříchy…

Co způsobuje skleslost?

Skleslost těla i ducha. Ochrnutý muž. Muž odkázaný na pomoc druhých. Muž, který má své hříchy. Někomu stálo za to vážit námahu a přináší ho k Ježíši. Dokonce s vírou, že Ježíš je ten, kdo uzdravuje. Uzdravuje ochrnutí, ale možná i jiné věci... A ukazuje se, že o ty tady jde v první řadě. „Vzchop se synu. Tvé hříchy jsou ti odpuštěny,“ říká Ježíš tomu muži. Uzdraveno je to, co není na první pohled vidět. Uzdraveno je mužovo nitro – jeho srdce, jeho duše. To nejdůležitější, i v našem životě, je očištěno a obnoveno. Důvod k radosti. Pokud bychom u Boha hledali pouze vnější věci, byli bychom zklamáni. Pokud hledáme více, zklamáni nebudeme. Jak na tom byl onen muž předtím, než mu Ježíš řekl vstaň a choď, nevíme. Věřím ale, že se radoval. Tak, jako každý, kdo prožije, že mu jsou odpuštěny hříchy. Potřebujeme obojí – odpuštění i uzdravení. Hřích i nemoc totiž způsobují skleslost. To první ale nenapravitelnou, dokud odpuštění nezískáme.

Uzdravuj prosím naše nitro. Očisti nás od hříchů, Pane. Toužíme po tvém dotyku – po uzdravení celého člověka.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.