29A dali se do křiku: "Co je ti po nás, Synu Boží? Přišel jsi nás trápit dříve, než nastal čas?"Démoni vědí, jakou má Ježíš moc

Čeho se bojíme?

Bouře je za námi a je tu ještě něco horšího. Dva posedlí. Lidé ovládaní zlými démony. Ale když ti démoni vidí Ježíše, vědí, že je s nimi konec. Nemají šanci. Bojí se, že přijdou o svůj příbytek a budou bloudit pustinou. Démoni se bojí. Proč se ale bojíme my? Bojíme se Boží moci? Nebo to nečisté v nás má obavu, protože ví, že před Bohem neobstojí? Bojí se to, co si potají, ze zvyku, nebo kvůli zotročení vláčíme s sebou a nenechali jsme to očistit, odstranit, obnovit Boží milostí? Nebo se bojíme, že Bůh „provětrá“ náš život? Jako těm, kdo vlastnili veliké stádo vepřů? Jako těm ostatním z města se vším jejich nečistým majetkem?

Když byli ti dva posedlí vysvobozeni, určitě nelitovali že je Bůh zbavil od zlého. Co my? Přijmeme Boží zájem a zásah s vděčností?

Pane, Tobě se vše poddává. I my toužíme po tvém zásahu v našem životě. Protože víme, že nám to poslouží k životu věčnému. Nebojíme se, protože víme, že nás miluješ. Děkujeme.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.