Ježíš poroučí živlům

Je něco, co je mimo Ježíšovu autoritu?

Některé bouře života jsou tak silné, že si připadáme bez šance. Vlny zaplavují palubu a voda plní nitro naší lodi, která nás má nést přes hlubiny. Loď ztrácí stabilitu a stačí malé vychýlení a převrátí se. Nezadržitelně. Malá víra – lépe asi nedůvěra Bohu – způsobuje, že vlny života zaplaví naši duši. Obtěžkají ji strachem a beznadějí. Ježíš vždy nezasahuje hned v prvním okamžiku. Chce nás naučit, abychom nepochybovali a nebáli se, když On je s námi na jedné lodi. Vždyť když Ježíše následujeme, jsme tam, kde je On. A On je tam, kde jsme my. S námi.

Ani živly nemají šanci. Ani cokoliv jiného. Na to je Ježíš příliš mocný.

Jsem jist, že ani smrt ani život, ani andělé ani mocnosti, ani přítomnost ani budoucnost, ani žádná moc, ani výšiny ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu. (Ř 8,38–39)

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.