11Pravím vám, že mnozí od východu i západu přijdou a budou stolovat s Abrahamem, Izákem a Jákobem v království nebeském;Ježíš rozkazuje nemoci

Jakou vírou věříš?

Setník podléhá velení a zároveň velí své jednotce. Nepochybuje o tom a ví, že rozkazy se poslouchají. Je to jeho zkušenost z obou pozic. Jako podřízený, i jako velitel. O Ježíši nepochybuje. Ví, že vládne nad nemocemi. Vlastně mu tím vzdává Božskou poctu, když Ho vyznává jako skutečného Pána. Ježíš se podivuje nad jeho prostou, ale účinnou vírou. Taková víra nás přenáší ze smrti do života. Skrze takovou víru nás – „plané olivy“ – Bůh roubuje na ušlechtilou podnož – svatý kořen (Ř 11,17). Skrze takovou víru nás Bůh přijímá do společenství svého lidu. Jako syny a dcery.

Jaká je tvoje víra? Je také tak přímočará a jednoduchá?

Pane, obnovuj a posiluj prosím naši víru v Tebe. Důvěru a jistotu ve Tvé vítězství. Děkuji, že mne přijímáš za svého. Děkuji, že chceš…

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.