24A tak každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podoben rozvážnému muži, který postavil svůj dům na skále.Skrytý základ domova

Které hodnoty života považujete za nezbytné k budování vašeho domova?

Dva muži nestavěli dva baráky, ale dva domovy. Tedy domy, které měly být základnou pro rodinu, přátele i je samotné. To, čím se lišili, nebylo vidět. Ani mezi námi nejsou tak velké rozdíly ve způsobu života a budování rodin, přátelství či církve. Je tam ale evidentně něco, co není vidět, a přitom na tom záleží odolnost domova před bouří. Kupodivu Ježíš vypráví své podobenství tak, že oním rozhodujícím, neviditelným základem je těch pár jeho slov, které posluchač prostě a jednoduše uskutečňuje. Nic víc není třeba. Jen to, abychom nenechali slyšené slovo tam, kde jsme ho slyšeli. Boží slovo má v sobě dostatek moudrosti nás provést všemi bouřemi, ale ne jako instrukce či vyhlášky, ale jako živé slovo živého Boha, který je v těch bouřích pak s námi. Kdo si sem tam přečte veršík z Bible, či si sem tam vyposlechne kázání, je v ohrožení, že jeho domov padne. Chce to víru, ale slyšet Boha a udělat, co říká, nám v rozmanitosti života pomůže, aby naše domovy obstály.

Otče náš, jenž jsi na nebesích, co konkrétně bychom měli udělat dnes, v těch věcech, které nás čekají?

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.