13Vejděte těsnou branou; prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby; a mnoho je těch, kdo tudy vcházejí.Záludné pohodlí

V jakých situacích a souvislostech je pro vás nějaký styl života pohodlný?

Ježíš mluví o konečném vpuštění či nevpuštění dovnitř. Je tu dvojí brána s dvojí cestou. Jedná-li se o způsob života a víry, který způsob je pohodlný a který je těsný? Obvykle se tím pohodlným myslí laxnost, liberálnost. Ale pozor, stejně pohodlný je život, ve kterém nemusíme moc přemýšlet, protože nám to někdo nalinkoval. Když dopředu víme, co je dobře a špatně, co je Boží vůlí a co ne, je to stejně pohodlné, jako když se neřídíme vůbec ničím. Úzká cesta je těsná proto, že musíme pečlivě našlapovat a hledat. Jen navazujeme na předchozí Ježíšovu výzvu k hledání. To, co působí jasnou víru a naději, je Otec, který nás tak miluje, že nám dal svého Syna. To, co musíme hledat a v čem se musíme namáhat, je plnost života, který nám Otec připravil. Žijeme-li bohémsky bez pravidel či upjatě podle církevních dogmat, jsme na nejlepší cestě dojít k zavřeným dveřím. Dobrým stromem budeme, jen když budeme nově a stále hledat Otce a jeho království v tomto světě.

Otče náš, jenž jsi na nebesích, veď nás zřetelně jako dobrý pastýř, ať tento svět pozná, že ho miluješ a nikdy se ho nevzdáš.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.