11Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, tím spíše váš Otec v nebesích dá dobré těm, kdo ho prosí!Buďme ve světě jako ti, kdo mají Otce

Jaký je váš vztah k Otci, když ho o něco prosíte? Jaký je vlastně váš Otec?

Začněme od konce dnešního biblického oddílu: "Jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak vy jednejte s nimi. V tom je celý Zákon i Proroci." Kromě toho Zákona a Proroků se tato věta objevuje leckde i mimo biblickou víru. Až na Zákon a Proroky. My to máme číst tak, že je to klíč k pochopení všeho ostatního, co se nám v Bibli nabízí. Co to tedy je? "Jak byste si přáli, aby se vám žilo v Božím království, tak se snažte, aby se v něm žilo ostatním lidem." Pro mě je klíčový život plynoucí ze vztahu s Otcem. Proto ho hledám, prosím, otravuju, poznávám, naslouchám. Je to mnohem lepší táta, než jsem já vůči svým dětem. Ale jsem lepším tátou, když poznávám Otce v nebesích. Toužím po tom, aby každý člověk na této zemi zažíval plný život díky niternému každodennímu vztahu s Otcem. I mně se pak bude žít na této zemi líp.

Otče náš, jenž jsi na nebesích, prosíme tě, hledáme a tlučeme u tebe, dej nám v každodenním životě poznávat, jak moc nás miluješ.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.