Nesuďte, ale neztraťte soudnost

Kdy naposled vám přineslo něco dobrého, když jste posuzovali druhé?

Pradávné svědectví o pádu člověka se točí okolo stromu poznání dobrého a zlého, který přináší smrt. Když rozkryjeme původ leckterého sporu, objevíme právě ono rozsuzování toho, co kdo udělal dobře či zle. V naší bohorovné pozici soudců vidíme na druhých spíš to špatné, nebo to špatné pojmenováváme jako dobré a leckterý dobrý úmysl posoudíme jako zlý. Prokletí stromu poznání dobrého a zlého nás provází. Ne že by na rozeznávání dobra a zla bylo něco prokletého. Ale my to prostě jako Bůh neumíme. Když on vnímá zlo, jde a z toho zla lidem pomůže. Kristus přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo, co leží ve zlém. Ale člověk je sebestředný, i ten "věřící". A namísto pomoci přichází inkvizice. Namísto ošetření zraněných přichází doražení tím pravým biblickým učením. Vnímejme dobro a zlo, ale nesuďme. Neumíme to a ani nám takovou roli nikdo nesvěřil. Soud nechme Bohu, který má dostatek lásky a milosti, aby soud pomohl ke spáse.

Otče náš, jenž jsi na nebesích, osvoboď nás od nutkání soudit a hodnotit. Obdař nás svou láskou, která přijímá bez výhrad, navzdory hříchu, který vnímá.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.