Modlete se jako děti

Jak se modlit, aby naše modlitby nebyly pohanské?

Nechceme-li se modlit jako pohané, máme tu celkem jasnou instrukci přímo od Božího Syna. Klíčovou otázkou tu není za co se modlit, ale jak se modlit. A klíčovou odpovědí je: modlete se, jako když děti mluví se svými rodiči. Jde o rozmluvu, dialog, který vychází z důvěrného vztahu. Dalo by se říci, že čím více se odvažujeme modlit k Otci jako k tátovi, který přece ví, co potřebujeme dříve, než ho prosíme, tím více poznáváme, že tomu tak opravdu je. Potřebujeme ty konkrétní oblasti, jako ten denní chléb, abychom vnímali, že do našeho života v Kristu patří i odpouštění vin a poznávání Otcova království. Přes ty dílčí oblasti se pak dostáváme k tomu nejpodstatnějšímu, totiž k žité zkušenosti niterného vztahu s Otcem, jehož lásku poznáváme velmi konkrétně a uchopitelně. A poznáváme, že ve skutečnosti to nejsou jen dílčí oblasti našeho mizerného života, ale že je to právě ten Kristem vykoupený život, ve kterém se nám Otec dává poznávat nejvíc.

Otče náš, jenž jsi na nebesích, jenž jsi na zemi, jenž jsi pod zemí. Dávej nám díky působení tvého Ducha poznávat, kdo jsi a kdo jsme v tobě my.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.