Projevy zbožnosti

Jakým způsobem projevuji svou svobodu náboženského vyznání!? (Písemná odpověď na tuto otázku se vyžaduje pro přijetí na jednu z teologických fakult.)

Rozloučím se s Vámi „hi-storkou“: Jedna docentka církevní hudby učívala adepty bohosloví nejen liturgickému zpěvu, ale také doprovázením písní z partitury… přitom jejich výkon často komentovala: „Velmi zbožné, úplně biblické!“ Studenti nerozuměli, dokud nezaznělo také: „Ano, pravice neví, co dělá levice!“

Rozpolcenost mezi vnitřním prožíváním a vnějším konáním po nás Ježíš nechce určitě; naopak zve k uvedení obojího v soulad! Ježíš typicky neříká JAK, ale ŽE; to, o čem čteme, se hodně týká judaismu jeho doby… náš problém – jak znám i sebe – bývá spíše nedostatek modlitby jako řeči víry, problém Boha často oslovovat.

Ježíš nás povzbuzuje, vždyť v tichu a soukromí mluvíme s jeho milujícím Otcem… můžeme však mluvit i s Ježíšem.

Duchu svatý, in-spiruj mé prožívání víry!

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.