Láska k nepřátelům

Co je to „křesťanská láska“?

Máme co dělat s Ježíšovým programovým požadavkem (vyřčeným opět s rabínskou i Božskou autoritou), abychom „milovali nepřítele“! Ježíš dospěl k tomu – a varuje před tím! –, že bychom si (většina z nás?) Starý Zákon mohli vyložit tak, že bližní a nepřítel jsou dvě množiny lidí bez průniku. Logické! Ale Ježíšův radikální požadavek milosrdenství činí z nepřátel podmnožinu bližních. Překvapující!

Co musíme přehodnotit, není Ježíšův výměr pojmu bližního, ale náš pojem lásky, naši představu o ní. Křesťanská láska není jen pevným citovým poutem – vztahem (natožpak jen citem), ale často také vědomou potřebou nechtít pro druhého zlé a přát mu dobré… vědomí, že i on je zapojen do Boží sítě vztahů – to se projevuje tím, že se za něj dokážu modlit: „Modlete se za ty, kdo vás pronásledují!“ (v. 44b)

„Ježíši tichý, srdce pokorného, přetvoř naše srdce, podle srdce svého!“

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.