Překvapit milosrdenstvím

Kdy naposled jste překvapili jiným jednáním, než se čekalo?

Ježíšův program pokračuje: od komentáře názorů rabínů (předevčírem) a podivností doby (včera) se přechází přímo k Bibli: „Oko za oko!“ (kardinální zásada: Ex 21,24; Lv 24,20 a Dt 19, 21)

Ježíš tuto zákonnou zásadu plně uznává (!), ale milosrdenstvím ji úplně mění! Geniální, a přece rabínské čtení: Čí oko? Mění se aktér – z hněvu vůči druhému (oprávněnému!) se stává milosrdenství (nenárokovatelné): ne jeho oko, ale mé oko; rána do tváře – má druhá tvář, zabavení košile – tu je i plášť, donáška na jednu míli zadarmo – druhá míle zdarma! Křesťan se sice jeví jako naivní blázen, ale tohle bláznovství – to, že konám jinak, než se čeká – zaskočí, promění a otevírá srdce! Našli bychom o tom mnoho příběhů: třeba Bídníky a krádež stříbrných věcí, které biskup před policií i viníkem prohlásí za dar… Tak působí milosrdenství!

Pane, rač mě naučit milosrdenstvím zaskočit!

 

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.